Laparoskopik Karaciğer ve Safra yolları Cerrahisi

Karaciğerin Cerrahi hastalıkları arasında En sık görülenler ülkemizde sık olarak görülen parazit enfeksiyonu olan hidatik kist hastalığı(Toplumda köpek yada kedi kisti olarak da bilinir), karaciğer tümörleri, diğer tümörlerin karaciğere metastaz yani yayılımları, karaciğer abseleri, karaciğer nakli gereken durumlar olarak özetlenebilir.

Günümüzde teknolojik imkanların ilerlemesi ve eğitimlerin yaygınlaşmasıyla nakil işlemleri dışındaki diğer bahsi geçen hastalıkların laparoskopik yöntemle tedavisi mümkündür. Buradaki en önemli uygunluk tümörün yada kist– absenin yerleşimi ve yaygınlığıdır.

Safra kesesi ameliyatları ise bilindiği üzere en eski laparoskopik ameliyatlardandır. Günümüzde safra kesesi ameliyatında laparoskopik yöntem altın standart kabul edilmektedir.

Hangi durumlarda safra kesesi ameliyat edilir?

En sık neden toplumda oldukça sık görülen safra kesesi taşlarıdır. Taşların tedavisindeki tek yöntem bugün için safra kesesi ile beraber taşların alınmasıdır.

Safra kesesi taşları alınmazsa neler olabilir?

Safra kesesinde yer alan taşlar bulundukları yerde safra kesesi duvarını tahrip ederek iltihaplanmasına yol açabilir. Ayrıca bağlı olduğu safra kanalına taşlar düşerek safra yolunu tıkayabilir. Bu durumda kişide sarılık gelişir ve karaciğer ile bu yola açılan pankreas bezi de etkilenerek pankreatit denilen ciddi tablolar oluşabilir.

Ameliyat süreci nasıldır?

Ortalama 40 dakika -1 saat süren bir ameliyat olup hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Ameliyat sonrası aynı gün yemek yenilebilir. Ertesi gün taburcu olunur ve kendi işini yapar hale gelinir. Ortalama 1 haftalık istirahatle işe dönülebilir.

Ameliyat sonrası uyulması gereken bir perhiz var mıdır?

En çok bilinen yanlış ameliyat sonrası katı bir diyete uyulması gerektiğidir. Hastaların çoğunda ameliyat sonrası 1 haftalık ağır gıda alımı kısıtlaması sonrası normal gıda alabilirler.