Kanser

Kanser, kabaca  hücrelerde DNA hasarı gelişimi sonucu kontrolsüz çoğalma anlamına gelmektedir. Normalde gün içinde birçok hücrede yanlış çoğalma, yada hatalı gen kodları oluşur ve bunları düzeltici yada yok edici genler tarafından işlenirler. Bu kontrol mekanizmasının herhangi bir aşamasını etkileyen durumlar sonrası günümüzde giderek artan sayıda kanser hastaları görmekteyiz.

cancer cell

Her geçen gün yeni çalışmalar yapılmakta, yeni ilaç ve teknolojiler denenmektedir. Kanser tedavisinde cerrahi ,radyoterapi(ışın tedavisi), kemoterapi(ilaç ile tedavi ) ana basmakları oluşturmaktadır. Kök hücre ile tedavi, radyunüklid-atom ile tedavi son yıllarda artan diğer tedavi yöntemleridir. Farklı  kanser türlerinde  bu seçeneklerin farklı kombinasyonları uygulanır.